Pátecká šipka

Podmínky používání

Webová prezentace a veškerý obsah www.pateckasipka.cz a dále i obsah všech ostatních případných poddomén domény “pateckasipka.cz“ je autorské dílo chráněné zákonem a lze je užít pouze v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Jakékoliv neoprávněné použití může znamenat porušení zákonů o autorských právech, zákonů o ochranných známkách ale i dalších zákonů platných v České Republice. Pokud porušíte jakoukoliv z těchto podmínek, vaše oprávnění používat i prohlížet tento web je automaticky zrušeno a máte povinnost ihned zničit veškeré materiály, které jste získali či případně stáhli nebo vytiskli.
Všechny zveřejněné informace, materiály (a to jak v celku, tak i jejich jednotlivé části, včetně fotografií a dalších multimediálních komponent), které se nalézají na doméně “pateckasipka.cz“ nesmíte bez písemného souhlasu vlastníka domény “pateckasipka.cz“ žádným způsobem upravovat, reprodukovat, veřejně vystavovat,šířit či jinak používat pro jakýkoliv veřejný či komerční účel. Bez souhlasu vlastníka není dovoleno užívat stránky domény “pateckasipka.cz“ jinak než pro vlastní potřebu. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany vlastníka domény “pateckasipka.cz“ v souladu s autorským zákonem, pokud není explicitně uvedeno jinak přímo v obsahu stránek.
Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat do zveřejněného obsahu, odstranění, doplnění obsahu provádí pouze a jedině vlastník domény “pateckasipka.cz“. Některé informace jsou přebírány z jiných (externích zdrojů) a vlastník domény “pateckasipka.cz“ nenese žádnou odpovědnost za jejich obsah či aktuálnost. Za odkazy na webové stránky třetích stran nenese vlastník domény “pateckasipka.cz“ žádnou zodpovědnost.

Všechny okolnosti užívání tohoto webu, které zde nejsou výslovně uvedeny, se řídí platným právním řádem České republiky.
(Naposledy revidováno - leden 2014)